Junglebane, slyngede stier og blomstrende frugttræer

  • Møde Om Brugen Af Almindinger 30.01.2020 Fra det tredje og sidste offentlige møde om brugen af almindingerne på Søndre Havn - torsdag den 30. januar 2020.
Over 150 gode ideer, ønsker, input og holdninger fra beboere og interesserede er nu blevet til tre planer for de første almindinger, de grønne områder, i bydelen Søndre Havn.

Tilsammen har tre åbne møder om indretningen af de grønne områder i det nye boligkvarter givet nogle klare retningslinjer for Køge Kyst. Der skal være noget for alle og for alle aldersgrupper. Almindingerne skal have en funktion, som kan understøtte sport og leg men også hyggeligt samvær og fredelige åndehuller. Naturen er velkommen, biodiversitet skal tænkes ind og blomster, buske og træer skal være smukke og sanselige. Kort sagt. Der skal være plads til det hele - og til alle.

PDF-filer med planerne for de tre almindinger, som fremlagt på det sidste møde kan hentes her:

Præsentation med opsamling på de tre møder som fremlagt på det sidste møde her.

SLA Landskabsarkitekters oplæg kan ses her.

SLA's tegninger af de tre almindinger kan ses her.

Plancher med budskaber fra workshops fra anden møde kan ses her.

Der er blandet andet en ”junglebane” for børn i lidt højere træer i almindingen, hvor der er bedre plads. Der er forslag til trædesten og broer over regnvands-truget i bunden af almindingerne, der er blomstrende frugttræer, tidlige løgplanter og tætte stauder.

Aktiviteterne er jævnt fordelt, for der har også været talt om modsatrettede ønsker på møderne. Grusstier, så skatere ikke kan kører rundt - men plads til børn og unge. Grillpladser - men ingen åben ild. Mødesteder og legepladser - men ingen støj og larm. Med de foreliggende planer, ser det dog ud som om, at der er plads nok til, at alle ønsker kan imødekommes, så der både er rolige og mere aktive områder. Der er også flyttet træer, så de højere arter kommer væk fra husene og længere ind i almindingerne.

Det er landskabsarkitekter fra SLA, der tegner almindingerne. Tilbage til Køge Kysts start vandt Tegnestuen Vandkunsten og SLA, i en konkurrenceproces med flere tegnestuer, opgaven med at forme helheden på Søndre Havn.

Udover siddesteder og legefaciliteter er udstyr som lamper og belysning også planlagt. SLA anbefaler både pullerter og lygtepæle, på samme måde som på den første del af Engkanten. Der er dog nogle beboere, der har andre ønsker til belysningen. Belysningen på Engkanten skal evalueres til foråret. og resultatet af dette har betydning for valget af udstyr.

Almindingerne er karakteristiske for Søndre Havn, og er en del af den udviklingsplan, Køge Kyst arbejder efter og som beskriver, hvordan bydelene skal bygges og bruges. Almindingerne fungerer både som grønne strøg - eller grønne kiler mellem karréerne og som en bæredygtig klimasikring. Med almindingerne får Søndre Havn sit helt eget særpræg. De leder regnvandet væk på en billig og naturlig måde, de fremmer biodiversiteten, de giver plads til byliv og mødesteder i kvartererne – og så er de et stisystem for bløde trafikanter.

Se tidligere oplæg fra rådgiverne her:

Se andre nyheder om møderækken om almindingerne:

"Hvordan skal Søndre Havns grønne områder indrettes?" (21. januar 2020)
"Plads til leg og aktiviteter - men også fred til at læse i en bog" (28. oktober 2019)
"Åbne møder om fremtidens brug af Søndre Havn" (22. oktober 2019)