Køge Kyst i bøger og publikationer

Her på siden kan du læse om og hente en række publikationer, hvori Køge Kyst spiller en større eller mindre rolle.
Byggemodning I Arealudvikling Forside

Byggemodning i arealudvikling - med fokus på klima og miljø

Publikationen handler om, hvordan man kan tage hensyn til klima og miljø i al den byggemodning, der finder sted mellem husene og under jorden i en ny bydel.

Køge Kyst er med som eksempel på betydningen af en stærk koordinering af de mange bygge- og anlægsaktiviteter, der finder sted på Søndre Havn.

Udgivet af Realdania By & Byg i 2023.

72 sider

6 interviewartikler m.m.

Fra Projekt Til Levende By Forside Web

Fra projekt til levende by

Publikationen formidler erfaringer med at fastholde visioner for byudvikling, når en ny bydel bliver indtaget af beboere og nye ejere.

Den rummer eksempler fra Køge Kyst, med særlig fokus på Den Maritime Halvø, og fra projekterne Kanalbyen i Fredericia, Nærheden og Naturbydelen Ringkøbing K.

Udgivet af Realdania By & Byg i 2023.

64 sider

5 interviewartikler m.m.

Bæredygtighed i arealudvikling Forside

Bæredygtighed i arealudvikling

Publikationen formidler erfaringer med brug af værktøjet "DGNB for byområder" til screening af bæredygtighed i projekterne Køge Kyst, Kanalbyen i Fredericia, Nærheden og Naturbydelen Ringkøbing K.

Læs bl.a. om screeningen af Søndre Havns bæredygtighed, og hvordan Køge Kyst har besluttet at følge op på den.

Udgivet af Realdania By & Byg i 2021.

64 sider

6 interviewartikler m.m.

Kvalitetsledelse Forside

Kvalitetsledelse i byudvikling

Publikationen belyser gennem erfaringer fra Køge Kyst, Kanalbyen i Fredericia, NærHeden og Naturbydelen Ringkøbing K, hvordan man kan arbejde for, at en ny bydel får den ønskede kvalitet - også når husene bygges af tredjemand. Læs bl.a. om, hvordan Køge Kyst senest har videreudviklet sin kvalitetsledelse i samarbejdet med PensionDanmark.

Udgivet af Realdania By & Byg i 2020.

64 sider

6 interviewartikler m.m.

Bidrag af konsulent og erhvervspsykolog Thea Mikkelsen

Køges byudvikling 1990-2020 Forside

Køges byudvikling 1990-2020

Køge Kyst spiller en rolle i mange af denne bogs artikler - bl.a. af borgmester Marie Stærke, kommunaldirektør Peter Frost, fhv. projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen, fhv. projektdirektør Jes Møller og byplanlægger Peter Schultz Jørgensen. Bogens forfattere har alle haft en særlig rolle i Køges byplanlægning og udvikling.

Udgivet af Køge Kommune i anledning af, at kommunen i oktober 2019 var vært for det årlige Byplanmøde i regi af Dansk Byplanlaboratorium.

100 sider

24 artikler

Kunst i byudvikling Forside

Kunst i byudvikling

Kunst og kultur har fra starten været med til at åbne Køges nye bydel for borgere og besøgende. Denne publikation sætter fokus på kunst i byudvikling – med Køge Kyst som fremtrædende eksempel.

Publikationen rummer flere eksempler på kunst, som er indarbejdet i byudvikling, byrum eller byggeri.

Udgivet af Realdania By & Byg i 2019.

60 sider

Byggefaellesskaber Forside

Byggefællesskaber

Pionerprojektet Fællesbyg Køge Kyst er et centralt eksempel i denne publikation om beboerdrevet boligbyggeri i byudvikling.

Man kan også læse om andre eksempler på, hvordan byggefællesskaber kan bidrage til bykvaliteten – samtidig med at publikationen sætter fokus på rammerne i forhold til organisering, finansiering og byggeproces.

Udgivet af Realdania By & Byg i 2019.

63 sider

14 interviews

Køge Kyst JNM Forside

Køge Kyst - en historie om en bys forandring

Denne bog af Køge Kysts tidligere bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller fortæller historien om Køge Kyst, samtidig med at den rummer forfatterens personlige betragtninger om strategisk byudvikling.

Udgivet af Dansk Byplanlaboratorium i 2018.

152 sider

Udviklingsplaner Forside

Udviklingsplaner som værktøj i byudvikling

Køge Kyst er med i denne publikation som et eksempel på strategisk byudvikling.

Publikationen beskriver bl.a. det koncept for udviklingsplan, som blev født med Køge Kyst og videreudviklet i søsterprojekterne Kanalbyen i Fredericia, NærHeden og Naturbydelen.

Udgivet af Realdania By & Byg i 2018.

87 sider

16 eksempler

Klimatilpasning i byudvikling Forside

Klimatilpasning i byudvikling

Køge Kysts klimasikring mod havvandsstigninger og skybrud er et af fem eksempler på klimaløsninger, der opfylder flere formål på én gang.

Man kan bl.a. læse om højvandsdiget Engkanten, der samtidig kan bruges til ophold, aktiviteter og naturoplevelser - og almindingerne, som både afleder regnvand, tilbyder ruter til gang og løb og styrker biodiversitet og mikroklima.

Udgivet af Realdania By & Byg i 2016.

76 sider

Ny inspiration til byudvikling Forside

Ny inspiration til byudvikling

Publikationen rummer løsninger, strategier og processer fra projekter, som Realdania By & Byg er involveret i - heriblandt Køge Kyst.

Man kan bl.a. læse om handelskvarteret som et alternativ til de lukkede butikscentre, hvordan infrastruktur og byrum binder Køge bedre sammen og om klimatilpasning, der samtidig gør byen attraktiv og skaber byliv.

Udgivet af Realdania By & Byg i 2015.

91 sider

27 eksempler

Midlertidige aktiviteter i byudvikling Forside

Midlertidige aktiviteter i byudvikling

Erfaringer fra Køge Kyst spiller en central rolle i denne publikation om, hvordan midlertidige aktiviteter kan tilføre liv, positiv opmærksomhed, ejerskab og værdi til en fremtidig ny bydel - allerede før man bygger.

Interviews med bl.a. borgmestre, projektchefer og investorer.

Udgivet af Realdania By & Byg i 2013.

96 sider

Dialog og deltagelse Forside

Dialog og deltagelse i byudvikling

Erfaringer fra Køge Kyst spiller en central rolle i denne publikation om, hvordan dialog med byens aktører fra de tidligste faser af byudviklingen gør det muligt at opnå større forståelse, ejerskab og forankring lokalt og få konkrete input til byudviklingen.

Interviews med bl.a. borgmestre, projektchefer og investorer.

Udgivet af Realdania By & Byg i 2013.

69 sider

Inspiration til byudvikling

Inspiration til byudvikling

Et inspirationskatalog med en række af de bedste løsninger og idéer fra holdene i de tværfaglige konkurrencer, som i 2010-11 har været gennemført i Køge Kyst og i Kanalbyen i Fredericia.

Løsningerne spænder blandt andet over byrum, bebyggelser, detailhandel, kultur, dialog - og bæredygtighed, både miljømæssigt, social- og sundhedsmæssigt og økonomisk.

Udgivet af Realdania By & Byg i 2012.

91 sider

29 eksempler