Åbne møder om fremtidens brug af Søndre Havn

  • Tapperiet (1) Almindinger betyder oprindeligt "fælles græsningsareal tilhørende mennesker". Tegnestuen Vandkunsten
Køge Kyst inviterer alle interesserede til at bidrage med gode idéer til Søndre Havns grønne områder. Det sker i et forløb på tre møder i de kommende måneder – første gang torsdag den 24. oktober.

Tilmeld dig mødet den 30. januar på Billetto her (gratis adgang)

Gå til begivenhed på Facebook

Hvad enten man bor på Søndre Havn, eller man kan lide at bruge udekøkkenet i Opdagelsen, gynge i bøjeskoven eller holde strandfest på Udsigten, vil Køge Kyst meget gerne høre brugernes idéer til den fremtidige brug af udearealerne på Søndre Havn.

Derfor indbyder byudviklingsselskabet til en proces med tre møder - i oktober, november og januar.

Det første møde er torsdag den 24. oktober kl. 19 hos Braunstein, hvor ”almindingerne” er i fokus. Det er de kommende grønne områder, som giver plads til ophold og leg, samtidig med at de håndterer regnvand og skybrud.

Mødet handler om, hvad almindingerne mere skal indeholde – om der skal der være legeplads, multibane, hyggekroge, havnehaver eller noget helt andet.

Næste møde, den 16. november, bliver en egentlig workshop om brugen af Søndre Havn, og på det sidste møde, torsdag den 30. januar, samler deltagerne op på resultaterne, så de kan indgå i Køge Kysts arbejde med at anlægge de nye almindinger. Dette arbejde går i gang i foråret 2020.

Tid og sted for de tre møder:


Se oplæg fra rådgiverne her:

Se andre nyheder om møderækken om almindingerne:

"Hvordan skal Søndre Havns grønne områder indrettes?" (21. januar 2020)
"Plads til leg og aktiviteter - men også fred til at læse i en bog" (28. oktober 2019)