Selskabet for Billige Boliger hjælper Fællesbyg Køge Kyst et stort skridt nærmere realisering

  • Fællesbyg Køge
Fællesbyg Køge Kyst har indgået aftale med Selskabet for Billige Boliger, som hjælper med at skaffe finansiering af det kommende boligbyggeri og varetage bygherrerollen efter en non profit-model i tæt samarbejde med beboerne, som fortsat selv står for projektudviklingen. Dermed har byggefællesskabet taget et stort skridt nærmere realisering af det bæredygtige og arkitektonisk meget varierede byggeri på Køges Søndre Havn. Planen om at opføre huset med en bærende konstruktion af træ er dog samtidig forladt.

Foreningen Fællesbyg Køge Kyst, der som de første i Danmark vil opføre en hel boligkarré i fællesskab, har indgået aftale med Selskabet for Billige Boliger, der om nogle måneder bliver bygherre for det kommende byggeri og sørger for at skaffe finansiering af byggeprocessen.

Det sker efter en nonprofit-model, hvor byggeprojektet hviler i sig selv. Selskabet for Billige Boliger skal have dækning for udgifter og risici men ikke have en fortjeneste ud af projektet, som handler om at gennemføre et dansk eksempel på et byggefællesskab efter tysk forbillede på Køges Søndre Havn.

Ind i ny fase

- Vi er utrolig glade for, at Selskabet for Billige Boliger vil hjælpe os med at sikre gennemførelsen af vores kommende byggeri. Den nye aftale giver ro på, siger Christian Hansen, der er formand for Fællesbyg Køge Kyst.

Aftalen med Selskabet for Billige Boliger betyder, at byggefællesskabet nu går ind i en ny fase, efter at have været i dialog med en række banker uden dog at kunne finde en løsning på mellemfinansieringen af byggeprocessen.

- Et byggefællesskab er et utrolig spændende alternativ til andre boligformer, som vi er meget glade for at kunne være med til indføre i Danmark. Nu glæder vi os til samarbejdet med fællesbyggerne om gennemførelsen af deres byggeprojekt, og her er det vigtigt at bemærke, at de kommende beboere fortsat er i førersædet, siger Line Røtting Dornan, der er adm. direktør for Selskabet for Billige Boliger.

Beboerne udvikler, sælger og styrer selv

At Selskabet for Billige Boliger bliver bygherre på det nye byggeri ændrer nemlig ikke på, at byggefællesskabets medlemmer selv er herre over udviklingen af det nye boligbyggeri.

Husets arkitektur og disponeringen af både fælleslokaler og de i alt 42 lejligheder er således stort set afklaret i dialog mellem Fællesbyg Køge Kyst og Tegnestuen Vandkunsten, som er projekterende på opgaven. Medlemmerne skal også selv stå for dialog med totalentreprenøren og fortsat finde købere til de enkelte boliger – og på nuværende tidspunkt har 29 familier reserveret lejligheder i byggeriet.

Byudviklingsselskabet Køge Kyst glæder sig over løsningen.

- Vi er meget glade for, at Selskabet for Billige Boliger og fællesbyggerne har indgået den her aftale, som sikrer realiseringen af et virkeligt pionerprojekt. Der er ikke tidligere i Danmark set et eksempel på et byggefællesskab, hvor det er en hel boligkarré, der opføres af de kommende beboere - og det er et stærkt bidrag til mangfoldigheden på Søndre Havn, siger Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen. 

Betonkonstruktion med elementer af træ

Det nye byggeri skal således fortsat se ud som vist på visualiseringer fra Tegnestuen Vandkunsten, men hvor det tidligere har været planen, at huset skulle have en bærende konstruktion i træ, bliver det i stedet en bygning med en bærende betonkonstruktion.

Ændringen skyldes, at det har vist sig, at træbyggeriet, som det var tænkt, ikke kunne gennemføres inden for byggefællesskabets økonomiske ramme med de usikkerhedsfaktorer, der knytter sig til den innovative byggeteknik. De ikke-bærende ydermure er dog fortsat i træ, beklædt med forskellige typer plader, og husets indvendige skillevægge kan enten være i træ eller gips. 

Fællesbyg Køge Kyst har i det hele taget fortsat fokus på bæredygtigheden i det nye boligbyggeri, bl.a. i kraft af solceller på taget og ladestandere til elbiler og -cykler.

 

FAKTA:

Fællesbyg Køge Kyst er et medlemsdrevet projekt, der skal opføre en hel boligkarré på Køge Søndre Havn som et byggefællesskab efter tysk forbillede – med 42 lejligheder i forskellige størrelser og udformninger.

Alle, som overvejer at blive en del af det nye byggefællesskab i Køge, er velkomne til at kontakte foreningens formand Christian Hansen på tlf. 21 47 51 50. Man kan også kontakte Fællesbyg Køge Kyst på mail: faellesbygkoege@gmail.com og se mere på hjemmesiden www.fællesbyg.net


Selskabet for Billige Boliger er et datterselskab til Fonden for Billige Boliger, hvis formål er at fremme udvikling og opførelse af billige boliger i danske byer. Selskabet for Billige Boliger A/S har siden 2007 udviklet projekter og opført boliger i Storkøbenhavn.

Et af selskabets hovedfokusområder er at fremme konceptet byggefællesskaber i Danmark.


Køge Kyst er et byudviklingsprojekt, som over de kommende 10-15 år udvikler området med Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden til en levende og bæredygtig bydel.

Søndre Havn skal rumme hovedparten af boligerne i bydelen, og her skal med tiden være både ejerboliger, lejeboliger, seniorbofællesskab, byggefællesskab og andre boligformer.

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg.