Nyt hegn og beplantning langs Ivar Huitfeldtsvej

  • Ivar Huitfeldtsvej og bymidten Det er denne sydlige strækning af Ivar Huitfeldtsvej, som i den kommende tid får nyt hegn og beplantning ind mod banelegemet. Foto: Rune Pedersen
Køge Kyst sætter i den kommende tid et nyt permanent hegn op mellem den sydlige del af Ivar Huitfeldtsvej og jernbanen, og samtidig bliver der plantet hæk på strækningen. Cykeltrafikken påvirkes.

Den centrale hovedfærdselsåre i Køge, Ivar Huitfeldtsvej, blev i 2014-15 flyttet tættere på jernbanen for at give plads til det nye stræde og byggeriet i Køges Stationsområde. I de senere år har Køge Kyst arbejdet med at give vejen en sidste finish.

Sidste vinter fik vejen en ny og mere ensartet gadebelysning, og i løbet af i år har Køge Kyst arbejdet med at etablere heller på vejens vestside og et fodgængerfelt nord for Køge Station. Nu er turen kommet til at give det lange, smalle mellemrum mellem jernbanen og den sydlige del af vejen et permanent udtryk.

I løbet af de nærmeste uger fjerner entreprenøren Aarsleff derfor det nedslidte hegn på strækningen mellem Å-grunden i syd og jernbaneoverkørslen mellem Kulturtorvet og Havnepladsen i nord. Aarsleff skal først lave en nødvendig opbygning af terrænet, før selve hegnet kan sættes op.

Som led i projektet benyttes efterårssæsonen som det gunstige tidspunkt til også at plante på strækningen. Den nye beplantning bliver i form af en hæk af fjeldribsbuske.

Køge Kyst forventer, at det samlede projekt med nyt hegn og beplantning vil være afsluttet omkring årsskiftet, hvis ikke der kommer for meget frost i jorden.

Cyklister påvirkes

Da det er nødvendigt at spærre den dobbeltrettede cykelsti på strækningen mellem Å-grunden og jernbaneoverkørslen, kommer arbejdet til at forstyrre cykeltrafikken i perioden. Gule trafikskilte i området vil lede cyklisterne på rette vej.

Projektet betyder også, at cykelstativerne langs spor 5 ved Køge Station bliver midlertidigt fjernet. Cyklister kan i stedet for eksempel benytte cykelparkering i Bygårdsstræde, Lovslippen, på Østre Banevej eller i p-kælderen under Irma.

  • DJI 0782 Beskåret Web Den sydlige strækning af Ivar Huitfeldtsvej set fra Å-grunden. Foto: Rune Pedersen
  • Gadebelysning på Ivar Huitfeldtsvej I vinteren 2020/21 fik Ivar Huitfeldtsvej en ny og mere ensartet gadebelysning. Foto: Rune Pedersen