Hvorfor er en gangbro 20 meter bred?

  • Gangbro Indvielse
Køge Station har fået en bred gangbro over skinnerne. Broen fører til perroner og busholdepladser og er samtidig et markant byggeri og et nyt sted at mødes i byen. Den nye bro blev taget i brug med en indvielsesfest lørdag den 9. juni.

Efter to års anlægsarbejde over skinner, perroner og pladser er Stationsbroen i Køge klar til at blive taget i brug. Broen bliver nu adgangsvejen for tusinder af dagligt rejsende på Køge Station. Den har en indbydende trappe mod Stationspladen og byen, og fra toppen er der udsigt over hele byen og bugten. Broen markerer en ny port til Køge og ikke mindst til Køges nye og gamle handelsgader.

I fremtiden bliver den nye bro også forbindelsen for fodgængere til den nye bydel, som er planlagt på østsiden af stationen, på den gamle Collstropgrund.

Byrum og mødested

- Man kan stille sig selv spørgsmålet, hvorfor vi har bygget en 20 meter bred bro, når mindre kan gøre det. Men det har været vores ambition at lave et markant byggeri, som kan noget mere end blot at være en bro over skinnerne. Broen er også et byrum og et mødested midt i Køge, siger Tove Skrumsager Frederiksen, projektdirektør for Køge Kyst.

Stationsbroen er tegnet af den prisbelønnede tegnestue Vandkunsten, der også har været dybt involveret i den såkaldte udviklingsplan for hele Køge Kyst. Den er en – eller rettere nummer to efter vejtunnelen - ud af de tre planlagte forbindelser på tværs af jernbanen. Den sidste forbindelse er en kommende passage fra byen til havnepladsen for gående og cyklister. Alle tre forbindelser har til formål at binde Køge by bedre sammen med kysten, havnen og havet.

- Køge by har det hele med en enestående bymidte og spirende nye boligområder ved kysten og udviklingsområder på gamle industrigrunde ved Havnen. Vi er på vej til at få en mere samlet by med de nye forbindelser. Og med Stationsbroen får vi et nyt mødested med masser af muligheder for både butikker, handlende eller dem, der tager et hvil på trappen og et view fra toppen, siger Marie Stærke, borgmester i Køge. 

Den spanske trappe

Stationsbroens trappe er inspireret af Den Spanske Trappe i Rom, og det brede byrum på toppen kan minde om den nedlagte højbane, High Line Park, i New York. Det er Køge Kyst, der har anlagt Stationsbroen og opgaven er varetaget af entreprenørfirmaet COWI. DSB Ejendomme har været med i samarbejdet om Stationsbroen og hjulpet til med at koordinere byggeriet hen over de travle spor.

- Vi har været glade for at være med i samarbejdet. Broen binder stationen bedre sammen med byen, og det skaber muligheder for stationsnær byudvikling, siger Niels Dam, Chef for Bygherre & Entreprise i DSB Ejendomme.

Stationsbroen fører også til Movias busholdepladser på kystsiden af stationen. Dermed bliver S-tog, regionaltog, lokaltog og busser forbundet i en samlet organisme, som gør det nemmere for passagererne at skifte mellem transportformer og komme lettere til byens mange forretningsmuligheder og centrum. Som et led i det nye område omkring stationen blev busserne samlet bag stationen.

- Køge Station er præget af mange rejsende og gode forbindelser til både Roskilde, Stevns, S-toget nordpå og til gode parkeringsmuligheder. Vi er glade for at samle vores 13 buslinjer på et spændende sted med masser af mobilitet og en bro, der både giver byliv og nem adgang mellem busser og tog, siger ressourcedirektør Eskil Thuesen, Movia.

Film fra åbningen af Stationsbroen

Se en lille film fra åbningen af Stationsbroen den 9. juni 2018. 

Festlig indvielse

Åbningen af Stationsbroen blev markeret lørdag den 9. juni, hvor de fremmødte kunne høre taler, opleve underholdning og nyde kaffe og kage på byens nye store trappe Også Køges veterantog bidrog til festlighederne, og mange benyttede lejligheden til at svare på spørgsmål om Stationsbroen i en konkurrence om gavekort til butikkerne i Køge.

Læs mere om Stationsbroen og se en plancheudstilling fra åbningen her.

Hent programmet for dagen her (pdf) eller se indbydelsen herunder: