Betonfabrikken lukker og slukker

  • DK Beton
Endnu en virksomhed pakker sammen og overlader pladsen til nye boligprojekter.

Betonfabrikken på Søndre Havn flytter ud af bygningerne, så området med tiden kan blive til nye boliger og hjem. Siden 2004 har DK Beton i Køge blandet cement og grus til beton, der i dag ligger i flere store projekter i Køge Transport Center, i Køge-Ringsted-banen og i de nye huse på Søndre Havn. Det har bidraget til det grønne regnskab i byggerierne i bydelen, at betonen kunne hentes hos naboen, men nu er tiden kommet til at sige farvel til virksomheden. Aktiviteterne rykker til en ny og større fabrik, som bygges i Gadstrup nærmere Roskilde.

Langs hele kajkanten på Søndre Havn har der ligget industri i over 100 år, og DK Beton er den næstsidste, virksomhed, der flytter, før bydelen bliver til nye boligkvarterer. Omdannelsen fra industrihavn til bæredygtig bydel har været planlagt gennem mange år, og virksomhederne er én efter én flyttet eller har stoppet aktiviteterne. I et par år endnu, vil store skibe stadig sejle korn til Danish Agro siloen, før også denne virksomhed stopper aktiviteterne på Søndre Havn.