9. Alminding

  • Realdania By & Byg Køge Kyst Fotos 02 31
Grønne fællesarealer og regnvandsopsamling

En ’alminding’ er et gammelt ord for grønne fællesarealer.

På Søndre Havn løber der grønne årer kaldet ’almindinger’ på to sider af hver karré. Almindingerne tilbyder forskellige aktivitetsmuligheder – som f.eks. rum for ophold, samvær, leg og bevægelse. Aktiviteterne er udviklet i dialog med beboerne.

Almindingerne er steder, hvor du kan opleve naturen inde i byen, fordi de grønne bånd ”trækker” den unikke vegetation fra strandengen ind mellem husene. 

Er du til fods eller på cykel, kan du bruge almindingerne som et alternativ til Søndre Havns veje, som almindingerne går på tværs af. 

Nogle dage er almindingerne tørre, andre dage løber vandet i de bugtende kanaler. 

Almindingerne spiller en vigtig rolle i forhold til at klimasikre den nye bydel. De leder nemlig regnvand væk fra bygningerne og direkte ud på strandengen. Her er det med til at styrke hele områdets biodiversitet.

Hvor meget vand kan du se i almindingen i dag?

Fortsæt ad Almindingen væk fra Strandengen.

Kryds Søndre Badevej og fortsæt lidt frem ad Almindingen.

Drej til venstre og gå op ad trappen, igennem den firkantede port til det rødlige boligbyggeri.

Klik her eller på 10-tallet, når du er kommet ind i gårdrummet