Styr på regnvandet

  • Udklip2 (1)
Nu begynder arbejdet, som skal lede regnvandet på rette vej på Søndre Havn, så det ikke løber ned i rør, men over jorden som en del af landskabsarkitekturen.

Anlægsarbejdet af to rørføringer under Søndre Badevej i den nye bydel, Søndre Havn, er begyndt. Rørene er en del af den lokale afledning af regnvand, der etableres på hele Søndre Havn som et robust og moderne klimasikringsprincip. De skal lede regnvand fra almindingen nord for Søndre Badevej til almindingen syd for vejen. Herfra kan vandet løbe gennem almindingen, under Engkanten og ud på Strandengen, hvor det siver i jorden.

Klimasikring og landskab

På Søndre Havn afledes regnvandet i fremtiden gennem almindingerne og regnbedene i de asfalterede veje. Beplantningen hjælper med at opsuge og filtrere vandet og holde på jorden, så den ikke vaskes væk. I almindingerne lægges der en fordybning, et trug med en membran, så store mængder vand ledes på rette vej – mod strandengen i syd og i havnen mod nord.

Efter de senere års store skybrud, står det klart, at byerne med fordel kan anlægge flere grønne områder, da asfalterede flader og kloakker ikke slår til med udsigten til klimaforandringer og mere vand fra oven. På Søndre Havn har vi indbygget klimasikringen i landskabsarkitekturen, så vi har glæde af små vandløb og grønne områder i almindingerne inde i boligområdet.

Arbejdet tager ca. tre uger og foregår i området mellem Strandparken 2 og Strandterrasserne ved de første to almindinger. Det ene arbejde forgår ved Tapperiet og det andet mellem Havblik og Strandterrasserne.

  • Rør Under Vej 1 Beskåret