Rådhusstræde i Køge får ny belægning med brosten

  • Visualisering Strædet Efter
Når fliserne i Køges nye indkøbsstrøg Rådhusstræde skal skiftes ud, bliver det med en helt anden type belægning, som styrker sammenhængen mellem den nye og den gamle by. Arkitekt Kristine Jensens tegnestue har nyfortolket belægningerne i Strædet.

Når man i fremtiden går ud for at handle i Rådhusstræde, kommer man til at gå på en granitbelægning af brosten – og ikke på store fliser som nu. Det står klart, efter at både Køge Kysts bestyrelse og Køge Kommunes Teknik- og Ejendomsudvalg har godkendt et nyt skitseprojekt fra bygherren TK Development. 

Et løft til området

- Nu hvor fliserne alligevel skulle skiftes ud, er vi meget glade for at kunne præsentere et meget gennemarbejdet projekt, som løfter området. Rådhusstræde og slipperne har hele tiden været designet til at hænge naturligt sammen med de gamle handelsgader, men med den nye granitbelægning bliver sammenhængen endnu stærkere, siger koncerndirektør i TK Development Robert Andersen. 

TK Development står bag det nye skitseprojekt sammen med Rambøll og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, som har designet den nye belægning, der skal erstatte den nuværende midlertidige flisebelægning. 

- Det har været vigtigt for os at styrke den helt særlige karakter og identitet, der kendetegner Køge som en historisk købstad på den ene side og det nyere havne- og byudviklingsområde på den anden side. Projektet tager afsæt i de to områder og sammenfletter belægningen – og sammenlignet med den nuværende belægning er det et projekt, som i højere grad læner sig op ad middelalderbyen og trækker noget af dens karakter ind i den nye by, fortæller indehaver Kristine Jensen fra Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. 

Rådhusstræde får som det gennemgående hovedstrøg en granitbelægning af brosten med forskellige overflader. I de primære gangarealer er brostenene jetbrændte, hvilket betyder, at de har en jævn og komfortabel overflade med god tilgængelighed for de gående, mens der langs bygningerne lægges slidte brosten med en mere ru og ujævn overflade. 

De tværgående slipper, som forbinder Rådhusstræde med den gamle by, bliver belagt med chaussésten for at understrege, at det brostensbelagte stræde er hovedforløbet, og samtidig skal det styrke sammenhængen med middelalderbyen. 

En endnu finere oplevelse

- Det er blevet et virkelig godt projekt. Belægningen har karakter af moderne fortolkning af Køges gamle gader og pladser og giver et bymiljø i høj kvalitet, hvor nyt og gammelt hænger naturligt sammen. Jeg glæder mig også over at Stationstorvet får sin egen karakter, som understøtter torvets fine proportioner, siger Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen.

Stationspladsen får nemlig også en ny belægning, som markerer pladsens funktion som en slags hængsel mellem bydelene. Den centrale del af pladsen får et ensartet flisebelagt felt med mindre fliser, som styrker pladsens karakter af selvstændigt byrum med forbindelse til den nye by via Stationsbroen - og samtidig trækkes Rådhusstrædes brostensbelægning rundt om Stationspladsen, hvorved pladsens sammenhæng med Rådhusstræde og den gamle by underbygges.

I den kommende tid gennemgår projektet en teknisk myndighedsbehandling i Køge Kommune, hvorefter det skal detailprojekteres hen over sommeren.

- Projektet lever i høj grad op til vores forventninger om kvalitet i forhold til materialevalg og hele den måde, som materialerne er sat sammen på. Der er tale om en robust og slidstærk belægning, der samtidig er designet under stor hensyntagen til hele oplevelsen af denne centrale del af Køge og ikke mindst til sammenhængen med både den gamle og den nye by, siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune Erik Swiatek.

Hensyn til butikkerne

Selve arbejdet med at udskifte belægningen sker under størst mulig hensyntagen til butikkerne og de handlende. Arbejdet går i gang i efteråret 2019, og efter en pause i december af hensyn til julehandlen fortsætter det i hele 2020, hvor der igen er julepause, inden den nye belægning kan indvies i starten af 2021. Der vil være adgang til alle butikkerne i området gennem hele anlægsperioden.

Det nye byinventar, som blev opsat i forbindelse med åbningen af Rådhusstræde i 2017, bliver igen indplaceret i bybilledet, når den nye belægning er på plads.

Vandkunsten får plads på Stationspladsen

Billedhugger Pontus Kjerrmans springvand "Vandkunsten" bliver renoveret og genopsat på Stationspladsen. Det kommer i fremtiden til at stå i den sydlige del af pladsen, hvorfra det let kan ses fra de tilstødende gader. Springvandet blev fjernet fra den gamle stationsplads i sommeren 2015 og har siden været opmagasineret af Køge Kommune.