Natarbejde på Stationsbroen

  • Stationsbroen Drone Beskåret Stationsbroen over Køge Station - i droneperspektiv. Foto: Rune Pedersen
Køge Kyst fjerner af sikkerhedsgrunde den nederste håndliste i træ på brodækket af Stationsbroen. Arbejdet foregår natten, fra mandag aften og et par nætter frem.

Mandag den 14. december kl. 20 går Køge Kyst i gang med at fjerne den nederste af to kraftige egetræshåndlister på Stationsbroen.

- Vi er ud fra en sikkerhedsvurdering kommet til den konklusion, at risikoen for, at fx et barn skulle finde på at bruge den nederste kraftige egetræsliste som fodtrin for at kravle op på rækværket vejer tungere end funktionen som håndliste for gående. Derfor har vi nu besluttet at fjerne den nederste liste på brodækket, fortæller chefkonsulent Lene Jensen fra Køge Kyst.

Listen fjernes dog ikke fra Stationsbroens trapper, hvor de to egetræshåndlister i forskellig højde har en vigtig funktion store og små gående.

Arbejdet, som foretages af smede, omfatter brug af vinkelsliber, og derfor er naboerne advaret i en radius af 100 meter fra broen.

Arbejdet foregår om natten, fordi der her er færrest mennesker og trafik på stationen, men man kan sagtens benytte broen til færdsel, mens arbejdet står på.