Masser af træer, buske og blomster plantes på Søndre Havn

  • Arbejde med alminding - april 2021 Alminding på Søndre Havn. Foto: Rune Pedersen
Køge Kyst går nu i gang med at plante træer og buske i de grønne almindinger på Søndre Havn. Også Engkanten og områdets veje bliver beplantet, og samtidig gøres Søndre Badevej blind, så der bliver mere fredeligt mellem de nye boliger.

Køge Kyst har lagt sidste hånd på selve anlæggelsen af de første fem almindinger, der bugter sig med græs, stier og små vandløb mellem boligkarréerne på Søndre Havn. Også Engkanten, områdets promenade og højvandsdige mod strandengen, står nu færdig på strækningen mellem boligkarréerne Strandengen i syd og Skibet i nordøst.

Nu udestår kun beplantning af de nye rekreative byrum og langs boligområdets veje. Fuglekirsebær, purpurpil og virginsk troldnød er blot et lille udpluk af en meget lang liste over træer, buske, stauder, græsarter og urter, som snart bliver at finde i området.

Søndre Badevej bliver blind

Samtidig bliver det nye boligkvarter gjort lidt mere fredeligt. Det sidste, midlertidigt anlagte, stykke af Søndre Badevej, som munder ud i Søndre Molevej, bliver nemlig omlagt til sti, så bilister ikke længere kan benytte vejen til gennemkørsel, men de kan benytte en ny vendeplads mellem Engparken og Strandterrasserne.

Hermed bliver det fredeligere at bo i de to karréer foruden Kystengen, Havblik og Strandparken 2, der alle ligger langs Søndre Badevej.

Styrker biodiversiteten

De grønne almindinger, som nu bliver beplantet, er et særkende for Søndre Havn, og de tjener mange formål på én gang. De er på en gang rekreative byrum, færdselsårer for fodgængere og cyklister, klimasikring mod skybrud og et bidrag til områdets biodiversitet.

Netop biodiversiteten styrkes med den nye beplantning, der med sin alsidighed kan tiltrække mange forskellige fugle, insekter og smådyr.

Det er landskabsarkitekterne SLA, der har tegnet almindingerne og tilrettelagt beplantningen, som entreprenøren Arkil fører ud i livet i den kommende tid.