Lokalplan på vej for nyt område på Søndre Havn

  • SH5 og 6 Dronefoto af Søndre Havn med indtegning af etaperne SH5 og SH6. Foto: Rune Pedersen
Køge Kommune skyder nu lokalplanprocessen for Søndre Havns nordligste del i gang. Alle er velkomne til borgermøde om emnet den 23. maj.

På Søndre Havn i Køge er der nu elleve indflyttede boligkarréer, og yderligere seks er på vej, heraf fem på områdets yderste spids mod vandet, kaldet SH4. Nu er tiden kommet til at planlægge resten af bydelen mere konkret, nærmere bestemt den nordlige del af Søndre Havn, som vender ud mod havneindløbet.

Derfor har Køge Kyst i et stykke tid arbejdet med at beskrive tankerne for området i et såkaldt prospekt, og Køge Kommunes Klima- og Planudvalg har den 4. maj 2023 besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for de to sidste etaper af udviklingen af Søndre Havn, kaldet SH5 og SH6.

For-borgermøde

Som en del af det indledende arbejde med lokalplanen afholdes for-borgermøde den 23. maj klokken 18.30–20.00 i kantinen på Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge. Her er alle interesserede velkomne.

På borgermødet vil Køge Kyst præsentere prospektet, som er arealudviklingsselskabets oplæg til Køge Kommunens lokalplanarbejde, og der vil blive informeret om den videre lokalplanproces.

Formålet med for-borgermødet er at indhente bemærkninger og synspunkter på et tidligt tidspunkt i processen.

Se Køge Kommunens startredegørelse for lokalplan 1119 og et link til Køge Kysts prospekt for området her.

  • Lokalplanen for SH5-6 afgrænsning Lokalplanområdet omfatter udviklingsområdet på Søndre Havn og en del af havnebassinet, kaldet Slipset.