Køge Kyst har renset jorden yderst på Søndre Havn

  • SH4 efter oprensning Det nordlige byggefelt på den såkaldte etape SH4 efter endt forureningsoprensning.
Den etapevise håndtering af jordforurening i Søndre Havns mest kystnære del er nu bragt til ende, og Køge Kyst har overdraget hele området til boligbyggeri.

126.000 tons jord, hvoraf hovedparten var mere eller mindre forurenet. Det er hvad Køge Kyst siden efteråret 2020 har gravet op på det tidligere industriområde yderst på Søndre Havn i Køge.

- Byggeriet af nye boliger er allerede godt i gang på den sydlige del af det område, vi kalder SH4, og nu er den nordlige del så også klar til byggeri. Det arbejde, som nu er bragt til ende, har medført et betydeligt miljømæssigt løft af det nye boligområde, som betyder, at mange flere kan komme til at bo i moderne lejligheder med Køge Bugt og strandengen som nabo, siger Peter Kjølby, projektdirektør i Køge Kyst.

Særligt den sidste, nordlige del af området har haft en høj andel af forurenet jord. Graden af forurening spænder dog vidt, fra jord, der er stærkt forurenet med olie og kemikalier fra den tidligere industri på stedet, til jord, som er analyseret ren for miljøskadelige stoffer, men som indeholder brokker eller affald og derfor klassificeres som forurenet.

Forløbet problemfrit

- Det har taget ni måneder at rense jorden på nordfeltet og gøre det klar til byggeri, og det er forløbet helt problemfrit. Jeg er sikker på, at fordi det også gik fint med den første etape, og der har været dialogmøder med naboerne undervejs, så har beboerne på Søndre Havn vidst, at de kunne være trygge ved situationen, selvom man ikke kan undgå, at det lugter fra tid til anden, siger Peter Kjølby.

Jorden i området er løbende blevet analyseret efter forskrifterne, og langt det meste af den forurenede jord er kørt bort til jordmodtagere, mens en mindre mængde lettere forurenet jord på bæredygtig vis har kunnet genbruges helt lokalt i opbygningen af et nyt vejanlæg på stedet.

Også den rene jord, som er gravet op, genbruges i den lokale byggemodning, som opfyld omkring p-kældrene under de kommende boliger og til kystsikring frem for at blive kørt væk fra Søndre Havn.

Arkæologisk dejavue

Den seneste tids oprensning af det nordlige byggefelt har fulgt præcis den samme drejebog som oprensningen af sydfeltet i 2020-21, og selv de arkæologiske overraskelser syntes at følge samme skema. For mens der i april 2021 dukkede et helt skibsvrag fra 1700-tallet op af jorden, faldt Køge Kysts entreprenør Arkil i oktober 2022 over resterne af endnu et gammelt skib.

Da det endnu engang var i de allerdybeste centimeter af byggegruben, at fundet dukkede op, blev det på byggepladsen oplevet som lidt af et dejavue.

Klar til byggeri af p-kælder

Efter endt opgravning af nordfeltet har Køge Kyst overdraget arealet til bygherren, som nu skal anlægge en parkeringskælder til de kommende boliger på stedet.

I det samlede område, som Køge Kyst har renset for jordforurening, skal der over de kommende tre års tid opføres fem nye boligkarréer med i alt ca. 500 nye boliger.