Flere nye boliger på vej i Køges Stationsområde

  • B11-12 Visualisering Visualisering fra Agat Ejendommes skitseprojekt for byggeriet i Stationsområdets nordende. Norconsult Arkitektur
Agat Ejendomme skal opføre ca. 30 nye boliger tæt på Køge Station. Byggeriet afslutter Rådhusstræde i nord og bidrager med ekstra liv til det nye kvarter med butikker, boliger og erhverv. Køge Kommune har sendt et forslag til lokalplan for området i høring og inviteret til borgermøde den 5. marts.

Rådhusstræde åbnede i 2017 som et blandet kvarter med butikker, erhverv, restauranter, kultur, boliger og offentlige funktioner, anlagt i tæt sammenhæng med den gamle bymidte. Nu afsluttes Stationsområdet med tre nye længebygninger mod nord.

Agat Ejendomme har udviklet og skal opføre de nye bygninger på baggrund af et skitseprojekt for byggeriet, som er tegnet af Norconsult Arkitektur. Skitseprojektet er godkendt af Køge Kyst, og i sidste uge sagde Køge Byråd ja til at sende lokalplanforslaget i offentlig høring.

- Det er vigtigt at Rådhusstræde – og hele det stationsnære kerneområde – harmonerer med den omkringliggende by. Derfor trapper boligerne ned fra p-huset mod de hyggelige byhuse, der ligger nord for, siger borgmester Marie Stærke.

Lyse og stationsnære boliger

Det nye byggeri skal rumme boliger i både 1 og 2 plan, fra 65 til 148 m2. Der bliver tale om lyse og venlige boliger, hvoraf de øverste har loft til kip og hems. Alle lejlighederne får egen terrasse eller altan. Bygningerne opføres i to og tre etager.

- Boligerne ligger utrolig stationsnært, og grunden udnyttes særdeles godt, med attraktive udearealer, der vender væk fra Ivar Huitfeldtsvej. Og samtidig med at det nye byggeri hænger smukt sammen med resten af Rådhusstræde, understøtter det også den gamle bymidtes længestruktur, siger Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen.

Grønne gårdrum og tagterrasser

De tre længebygninger, som opføres med lyse teglsten, får grønne fælles gårdrum, og de forbindes mod Ivar Huitfeldtsvej med ét-etages mellembygninger til parkering - med grønne tagterrasser på taget.

Det nye byggeri kan rumme op til 3.500 m2, som hovedsagelig bliver boliger, mens op til 200 m2 i den nordligste længebygning kan rumme kontor- og serviceerhverv.

Byggeriet forventes at gå i gang i løbet af sommeren, og de nye boliger forventes klar til indflytning i slutningen af 2021. Det er endnu ikke fastlagt, om der bliver tale om ejer- eller lejeboliger.

Borgermøde 5. marts

Foreløbig er lokalplanforslaget, som kan findes på Køge Kommunes hjemmeside, i offentlig høring til den 23. april 2020.

Man kan få mere at vide, når Køge Kommune holder borgermøde torsdag den 5. marts 2020 kl. 19-20 i kantinen på Køge Rådhus.

Læs mere om processen og download lokalplanforslaget for den nordlige del af Rådhusstræde her (link til Koege.dk).

  • Luftfoto med B11-12-grunden i hjørnet De nye boliger skal bygges på den tomme grund nederst til venstre i billedet – mellem parkeringshuset og Niels Juelsgade. Foto: Jan Kofod Winther