Debatfase og borgermøde - underføringen bliver miljøvurderet

  • Rendering Webkvalitet
Køge Kommune inviterer til debat og borgermøde om den miljøvurdering, der skal foretages forud for den nye underføring mellem by og havn i Køge.

Køge Kyst og Køge Kommune ønsker at anlægge en ny underføring mellem by og havn ved Teaterbygningen i Køge. Den nye underjordiske passage skal forbinde Havnepladsen og Kulturtorvet gennem en bred og lys tunnel under jernbanen, Ivar Huitfeldts vej og Østre Banevej.

Køge Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering, som skal kortlægge og vurdere projektets miljømæssige påvirkninger, inden der træffes endelige beslutninger om projektet. 

 

Debatfase

Som led i miljøvurderingen afvikler Køge Kommune nu en debatfase, hvor det er muligt at høre nærmere om projektet og indsende forslag til emner til miljøvurderingen. Høringen slutter d. 7. marts 2022.

Læs mere og find Køge Kommunes debatoplæg her

Borgermøde

Kommunen inviterer samtidig til borgermøde i kantinen på Køge Rådhus d. 28. februar kl. 19-21. 

Underføringen er en del af udviklingsplanen for Køge Kyst og indgår også i Køge Kommuneplan 2021.