Anlægsstart på ny belægning i Rådhusstræde

  • Visualisering Strædet Efter
Fra oktober kommer der gang i gravearbejdet i området nord for Stationspladsen. Betonfliserne skal udskiftes med granit i hele Stationsområdet. De samlede arbejder udføres i tre etaper og butikkerne holder naturligvis åbent i hele anlægsperioden.

I første omgang er det området i det nordlige Stationsområde, som skal graves op og have ny belægning. Arbejdet begynder i oktober og er færdigt i begyndelsen af det nye år. Efter nytår tages der fat på selve Stationspladsen, og efter sommerferien kommer turen til den sydlige del med Strædets mange butikker. Også de tværgående gader, kaldet ”slipperne”, får nu den samme belægning som hovedstrøgene.

I anlægsarbejdet bliver der taget videst muligt hensyn, så kunder og rejsende stadig kan komme rundt i alle butikker og til stationen.

”Vi vil løbende vurdere, hvordan vi gør det bedst, så arbejdet ikke generer handlen og de rejsende mere end højest nødvendigt. Der skal ikke graves særlig dybt, og man kommer til at gå på nogle passager, så gående sikres adgang til butikker og gøremål i øvrigt. Sådanne omlægninger vil desværre altid være forbundet med praktiske gener, og vi vil være meget opmærksomme på at lette generne så meget som muligt, så dagligdagen kan fungere for alle”, siger Robert Andersen, direktør i Agat Ejendomme.

Alle butikker nord for Stationstorvet, som er omfattet af den første etape, er briefet omkring den praktiske udførelse, og butikkerne omkring Stationstorvet og syd for torvet bliver inddraget i de praktiske forhold senere i år, idet de to næste etaper først opstartes i 2020.

Tilbage i 2017 op til Rådhusstrædes færdiggørelse og åbningen af de nye butikker, kunne belægningen ikke laves som planlagt. Derfor aftalte Køge Kyst, Køge Kommune og Agat Ejendomme, at der skulle arbejdes på en ny løsning, der lever op til højere arkitektoniske krav, evner at spille ind i rummet mellem ældre og ny bydel og nærhed til havnen, lever op til den driftsmæssige funktionalitet og har den ønskede holdbarhed.

Nu er Agat Ejendomme sammen med Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Rambøll klar med et helt nyt projekt i granit.  Det udføres af entreprenør Møller Lykkegaard. Inspireret af belægningen i den gamle bydel, lægges et sammenhængende mønster af brosten, chaussesten og fliser. Stenenes størrelse giver en stærk belægningen, som er nem at tilpasse krinkelkroge og skæve vinkler i Rådhusstræde og slipperne.

”Den nye belægning får flere facetter. Granitten svinger i tonerne fra grå til det rødlige, og der er forskel i sten og mønstre. Rådhusstræde bliver et tydeligt hovedstrøg med lidt andre sten i slipperne. Og så får området omkring stationstrappen et andet mønster, så det er tydeligt, at der ligger et torv”, siger Tove Skrumsager Frederiksen, projektdirektør i Køge Kyst.

Projektet er godkendt af Køge Kyst og Køge Kommune, der er indgået entreprisekontrakt, og arbejderne nu klar til opstart. Hele anlægsarbejdet strækker sig frem til sommer 2021 og er planlagt i etaper for at området løbende bliver færdigt. Der er også taget hensyn til, at arbejdet ikke forstyrrer julehandlen, og belægningsarbejdet ligger derfor stille i december 2020.

Når arbejdet er færdigt, kommer Springvandet ”Vandkunsten” af billedhuggeren Pontus Kjerrman, der også står bag de to vandposter i Nørregade, op igen ved stationen. Springvandet blev opsat foran stationen i 1993 og taget ned i sommeren 2015. Det ligger nu nyrenoveret og opmagasineret og venter på en ny placering ved Stationstrappen.