Adgangsveje til Søndre Strand omlægges og Udsigten flyttes

  • Pressefoto Vejomlægning uden logo
Som forberedelse til næste etape på Søndre Havn, SH4, ændrer Køge Kyst i de kommende uger på adgangsforholdene for klubber og badegæster ved Søndre Strand. Samtidig nedtages byrummet Udsigten, som skal genplaceres et andet sted i området.

NB: Hent opdateret kort fra november 2020 her.

Søndre Havns yderste spids skal omdannes fra industrihavn til byområde, og som forberedelse til det gennemfører Køge Kyst i den nærmeste fremtid nogle ændringer i området.

Ændringerne skyldes bl.a., at det er nødvendigt at flytte de nuværende forsyningsledninger til kloak, vand, el og fibernet til den maritime halvø for at gøre plads til byggemodning, forureningsoprensning og byggeri.

Ny vej og gangsti

- Anlægsarbejdet betyder, at badegæster til Søndre Strand og Valkyriens og kajakklubbernes medlemmer må benytte en anden vej end normalt, fordi den østligste del af Søndre Molevej nedlægges, fortæller chefkonsulent Lene Jensen fra Køge Kyst.

Bilister og cyklister ledes derfor rundt langs havnekajen ud til Søndre Mole, stranden og klubberne. . Fodgængere ledes af den samme nye vej, men kan midtvejs skyde genvej til stranden ad en ny gangsti, som Køge Kyst også etablerer.

Anlægsarbejderne indebærer også, at den store offentlige parkeringsplads ”Søndre Molevej Øst” nedlægges, og i stedet etablerer Køge Kyst nye p-pladser midt på Søndre Havn, mellem Søndre Molevej og Strandkvanen og i gåafstand fra stranden.

Ny trallesti af genbrugsbeton

Køge Kyst flytter også den stiforbindelse, som fører til stranden langs Strandengen da den også ligger i vejen for byudviklingen.

- Den gamle midlertidige trallesti er slidt og moden til at blive fornyet, og vi synes, at det giver god mening at skifte den ud med en ny sti nu, hvor det alligevel er nødvendigt at flytte den. Den nye midlertidige sti bliver lavet af genbrugsmaterialer – vi har købt nogle meget velegnede betontraller fra en nedlagt svinestald på Stevns, som ellers ikke kunne bruges til andet, fortæller Lene Jensen.

Den nye stiforbindelse anlægges forskudt for den gamle, så den fører gennem strandengsvegetationen og ned til stranden. Stien etableres for en forventet femårig periode.

Flytning af Udsigten

Anlægsarbejderne kommer også til at påvirke byrummet Udsigten, hvor mange køgensere gennem årene er mødtes for at grille, træne, lege eller holde sammenkomster.

Byrumsinventaret bliver i de kommende uger taget ned, fordi byrummet ligger i den såkaldte Etape SH4.Det er planen, at Udsigten genetableres et andet sted i området i samarbejde med Køge Kommune, som fremover bliver ansvarlig for byrummets drift.