Vejtunnelen

  • Vejtunnelen Fra indvielsen af vejtunnelen den 30. oktober 2016
Med den nye vejtunnel nord for Køge Station, som blev åbnet for biltrafik i efteråret 2016, kan biltrafikken afvikles fornuftigt, både mellem og på tværs af nye og eksisterende områder.

En bugtet vejtunnel under jernbanen forbinder i dag Værftsvej med Ivar Huitfeldtsvej og udgør i dag en hurtig forbindelse til bymidten for bilister og tung trafik, der kommer til Køge fra nord.

Vejtunnelen er en af tre nye forbindelser på tværs af jernbanen, som Køge Kyst anlægger for at nedbryde den barriere, som jernbanen i mange år har udgjort midt i Køge.

Køge Kommune og Køge Kyst har sammen finansieret vejtunnelen, som åbnede for trafik den 30. oktober 2016. Samtidig blev jernbaneoverkørslen i bymidten lukket permanent for biltrafik men er fortsat åben for gående. På den måde er vejtunnelen med til at gøre bymidten mere fredelig.

Vejtunnelen er anlagt af entreprenørselskabet Aarsleff A/S.

De andre forbindelser på tværs af jernbanen er Stationsbroen, som åbnede i 2018, og en kommende underføring for gående og cyklister.