Veje og stier på Søndre Havn

  • Trafikkort SH Oktober 2023 Webfoto
Her på siden kan du læse om aktuelle vejarbejder på Søndre Havn og finde et opdateret trafikkort over området.

Trafikforholdene på Søndre Havn er løbende blevet justeret i takt med byudviklingen, og området har nu fået sin mere blivende vejstruktur, som imidlertid udbygges i de kommende år i forbindelse med PensionDanmarks boligbyggerier i den østlige del af Søndre Havn (Etape SH4).

Forbedring af adgangsveje fra nordlig p-plads til boliger

I efteråret 2023 forbedrer Køge Kyst adgangsvejene for fodgængere fra p-pladsen Søndre Havnevej øst til Søndre Havns boligkarréer med ny gadebelysning, afmærkning på asfalten og ændring i belægninger enkelte steder. Det sker i forbindelse med, at p-pladsen udvides med flere parkeringsbåse. Læs mere om dette arbejde her.

Midlertidig adgangsvej til stranden for fodgængere

Køge Kyst gennemfører nu et kystbeskyttelsesprojekt yderst på Søndre Havn. Mens projektet står på, skal fodgængere benytte en midlertidig vej til stranden, som vises på nedenstående luftfoto. Den midlertidige adgangsvej bliver også skiltet i området.

Trafikkort over Søndre Havn

Her kan du downloade et kort over trafikforholdene med veje og stier på Søndre Havn.

Hent trafikkort over Søndre Havn her (pdf).

Vintervedligehold

Køge Kyst varetager vintervedligehold på Søndre Havn i henhold til kort (se nedenstående link). Alle markerede veje, stier og p-pladser er omfattet af Køge Kysts glatførebekæmpelse. Hvis man oplever gener i forbindelse med vintervedligehold på de markerede områder, kan man rette henvendelse til Køge Kyst på kontakt@koegekyst.dk eller tlf. 56 67 83 43.

Hent kortet over Søndre Havn med de veje, stier og p-pladser, som Køge Kyst ansvar for vedligehold på her (pdf).