7. Skibet

  • 14
Stemninger og oplevelser i hverdagen

På Søndre Havn har hver boligkarré sit eget gårdrum. Alle gårdene er semi-åbne og offentligt tilgængelige. Det betyder, at du har mange muligheder, når du bevæger dig gennem bydelen til fods.

Her ved porten til Skibet kan du på din højre hånd se et relief med et skib i murværket. 

Historien bag skibet er, at der blev gjort et stort arkæologisk fund, da Pension Danmark gravede ud til boligbyggeriet i 2018. Byggeprojektet var allerede navngivet ’Skibet’, og det viste sig at være det helt rigtige navn. I undergrunden fandt man – til arkæologernes store begejstring - et 16 meter langt skibsvrag fra 1500-tallet. 

Kan du mærke, om du opfører dig anderledes, når du træder ind i gårdrummet?

Det kan give et stemningsskift. Måske dæmper du dig lidt, fordi du er tæt på andre menneskers private sfære?

Når du bevæger dig rundt på Søndre Havn kan du vælge de store veje eller stierne, eller du kan gå igennem bebyggelserne. Hver gang kan du få en ny oplevelse.

Fortsæt gennem gårdrummet til du rammer betonfladen mellem bebyggelsen og strandengen.

Klik her eller på 8-tallet når du er fremme.