Stationsbroen

  • Trappe Drone Fra indvielsen af Stationsbroen i Køge den 9. juni 2018. Rune Johansen/Dronerune.dk
Stationsbroen er på én gang en ny forbindelse i byen og et tyve meter bredt byrum med udsyn over byen og havneområdet.

Stationsbroen, som forbinder Stationsområdet i Køge med Collstropgrunden og havnen blev indviet i sommeren 2018. Broen gør, at du trygt kan kan krydse jernbanen og komme til og fra perroner og parkeringspladser.

Hvis du går op på toppen af broen, kan du nyde synet ud over byen, havnen og de mange tog, der dagligt passerer.

Udover at være forbindelsesled mellem den offentlige transport, parkeringspladser og byen er Stationsbroen også et nyt og anderledes byrum og hænge-ud-sted.

Prøv at sætte dig i nogle af de indrettede opholdszoner med bænke, solafskærmning og læskærme i den rustfarvede ”cortenstål”. Det er planen, at disse små oaser og ’hænge-ud-steder’ også skal prydes med beplantning.

Køge Kyst har anlagt Stationsbroen i samarbejde med DSB. Broen indgår i en samlet modernisering af Køge Station, som også omfatter en ny kiosk og flere cykelparkeringspladser.

Via trapper på begge sider af jernbanen forbinder broen Stationsområdet med Collstropgrunden, der skal udvikles til et område med erhverv, boliger, butikker, restauranter mv. I samme moment skal terrænet på Collstropgrunden hæves i niveau med Stationsbroens top, så du kommer til at gå ad Stationsbroen og lige ind i det nye byområde.

I forbindelse med åbningen af broen den 9. juni 2018 producerede Køge Kyst en række plancher om broens betydning for bylivet, dens tiltænkte funktioner, inspirationskilder og arkitektur. Se dem herunder: