Udvidelse af p-plads og gadebelysning for fodgængere

  • Kort over udvidelse af p-plads Webfoto Kortet viser udvidelsen af parkeringspladsen Søndre Havnevej, øst samt de to adgangsveje, som opgraderes med bl.a. gadebelysning.
I efteråret 2023 udvider Køge Kyst p-pladsen Søndre Havnevej øst med flere parkeringsbåse. Samtidig bliver adgangsvejene for fodgængere fra p-pladsen til Søndre Havns boligkarréer forbedret med ny gadebelysning, afmærkning på asfalten og ændring i belægninger enkelte steder.

I løbet af efteråret 2023 arbejder Køge Kyst med at udvide den midlertidige parkeringsplads ”Søndre Havnevej øst” med 40 parkeringsbåse. Det er arealet mellem Køge Roklub og den store silo på havnen, som nu inddrages til mere parkering.

Udvidelsen sker som forberedelse til, at den midlertidige parkeringsplads ”Strandkvanen syd” ved Gule Hal senere nedlægges for at give plads til Køge Kommunes byggeri af et parkeringshus.

Samtidig med udvidelsen af den nordlige p-plads forbedrer Køge Kyst også de stier eller adgangsveje, som beboere på Søndre Havn vil benytte, når de har stillet deres bil på pladsen. Som noget nyt opsættes nemlig to forløb af gadebelysning fra kajkanten og ned til Søndre Molevej.

Den ene række af gadelys opsættes fra kajkanten, ind over p-pladsen ”Strandkvanen øst” og langs Fællesbygs vestfacade til Søndre Molevej. Lidt længere mod vest opsættes gadelys langs hele Andelsvej, der fører i lige linje fra kajen i nord til Strandkvanen, og herfra belyses et afspærret gangareal ind over de fremtidige byggefelter til Søndre Molevej i syd.

Derudover udfører Køge Kyst en genopstribning af adskillelsen mellem kørende og gående trafik på Andelsvej mellem Søndre Havnevej og Strandkvanen. Desuden bliver der tydelig afmærkning af en fodgængerpassage der, hvor gående skal ind til p-pladsen ”Strandkvanen øst” fra Østre Havnevej, hvor der også er ind- og udkørsel for biler. Der vil også være fokus på at skabe bedre ”venteforhold”, hvor fodgængere skal krydse trafikerede veje.

Bilister har fortsat mulighed for at benytte p-pladserne ”Strandkvanen nord” og ”Strandkvanen øst”, også efter at ”Strandkanten syd” nedlægges.