Hvad betyder Køge Kyst-projektet for dig?

Udviklingen af det centrale område i Køge vil give nye muligheder og tilbud. Både hvis du allerede bor i Køge, arbejder i byen, kommer for at handle, deltager i kulturtilbud, eller hvis du overvejer at flytte hertil.

Tilbuddene i den nye del af Køge er tiltænkt alle kommunens borgere og besøgende.

De nye tilbud omfatter blandt andet:

  • Flere kulturelle tilbud, der kan supplere Københavns udbud
  • Flere butikker og et større udvalg - samlet i Køges centrum
  • Nye boliger i mange forskellige former og prisklasser
  • Nye arbejdspladser
  • Bedre adgang til vandet, både fra kajstrækninger og strand
  • En sammenhængende by, hvor havneområdet og bymidten kommer til at
  • fungere som en helhed

Den nye del af byen vil på den måde være med til at samle Køge og skabe en af Sjællands mest attraktive bolig- og erhvervsbyer.

Din mulighed for at følge udviklingen
Udviklingen af den nye del af Køge sker i en åben proces, hvor borgere og interessenter inviteres til dialog om områdets fremtid og til at deltage aktivt i byudviklingen og byomdannelsen.